4000W DC 12V/24V/48V to AC 110V/220V Modified Sine Wave Power Inverter with LCD Display

4000W Modified Sine Wave Power Inverter for Home with LCD Display | DC to AC | Warranty: 1 Year 

DC 12V/24V/48V to AC 110V/220V

50Hz/60Hz

Peak Power 8000W

LCD Display

Temperature Controlled Fan

Remote Controller is Optional


Description

Description

4000W DC 12V/24V/48V to AC 110V/220V Modified Sine Wave Power Inverter with LCD Display

Company

Product Cartification: